WMDC 10 jaar (november 2016)

logo-wmdc-10-jaar

Op 4 en 5 november 2016 vond een seminar plaats t.g.v. het 10-jarig bestaan van het WMDC.
Hieronder de aankondiging en het concept van het programma.
Een verslag verschijnt binnenkort op deze website.

Programma vrijdag 4 november – klik hier.

Programma zaterdag 5 november – klik hier.

Tien jaar geleden werd in Rotterdam een samenwerking opgezet die nog niet eerder was gerealiseerd. Een muziekschool, een conservatorium en een professioneel podium sloegen de handen ineen en creëerden zo de basis voor wat een culturele vrijplaats zou worden voor alle soorten en niveaus van muziek en educatie: het World Music & Dance Centre. Nu tien jaar later zien we wat deze samenwerking ons opbrengt – en ook waar nog kansen liggen. Gelukkig zijn er ook in de afgelopen tien jaar andere bijzondere samenwerkingen en initiatieven van de grond gekomen waar wij, en met ons vele anderen, van kunnen leren. Grounds, Codarts en SKVR nodigen professionals in muziek en muziekeducatie uit om ervaringen op te doen en te delen tijdens het jubileumseminar op 4 en 5 november in het World Music & Dance Centre. 

Kaarten zijn verkrijgbaar via de website van Grounds: klik hier.

De context. WMDC wordt geopend in 2006 na jarenlange voorbereiding en ontwikkeling. De ontwikkelingsjaren waren roerig, niet in de laatste plaats door gebeurtenissen in het nieuws: in 2001 – toen WMDC als idee werd getoetst in het international netwerk – stortte twee wolkenkrabbers en internationaal zelfvertrouwen ineen; in 2002 werd een politieke moord gepleegd in Nederland, gevolgd door een media-aanslag op Van Gogh in 2004. Terrorismedreiging nam toe, hand in hand met scherpe beeldvorming over ‘de ander’ in media en debat, politiek en het openbare leven. Anno 2016 hebben vluchtelingenproblematiek, vreemdelingenangst en radicalisering de overhand in het nieuws. Het zijn, zoals ze dat noemen, ‘interesting times’.

Deze ontwikkelingen laten zich niet ongeroerd in het culturele veld, met name in muziek en muziekeducatie. Waar we in eerste instantie in de jaren 2000 nog een voorzichtige beweging zagen om de toenemende maatschappelijke diversiteit te omarmen, laat zich inmiddels een terugtrekkende beweging zien. Dit in weerwil van demografische ontwikkelingen waar het deelnemers- en publieksveld alleen maar verder schakeert. Met de onttroning van het politieke establishment werd cultuur een ‘linkse hobby’ en diversiteit ‘overdreven correct’. De politieke tendens werd dat ‘we’ terug moeten naar Nederlandse waarden, wat dat ook mogen zijn, en vooral de markt haar werk moeten laten doen.

Die markt is juist aan het verschuiven. Publiek verspreid zich over steeds meer culturele identiteiten en nationaliteiten maar voorzieningen blijven achter: instellingen als muziekscholen en podia, marketing en pr-campagnes, opleidingen en media – zij zijn nog voornamelijk gericht op een slinkende groep in de samenleving. Bovendien, met het verschuiven van de markt is een prominente inkomensbron niet mee verschoven: de overheid en fondsen als belangrijke opdrachtgevers voor inhoud, publieksbereik en vernieuwing. Hoe krijgen we dit gat dicht?

susfutbookInhoudelijk kader. De ontwikkeling van muziek en muziekeducatie zijn onderling verbonden in een web dat bestaat uit de bredere context van muziekculturen. Internationaal onderzoeksprogramma Sustainable Futures, waar WMDC onderdeel van uitmaakte, schetst het ‘ecosysteem’ waarin muziekculturen functioneren. Het is de samenhang van verschillende factoren die zorgt voor een gezonde omgeving voor muziek. Sustainable Futures identificeerde vijf domeinen:

  • Systems of learning music – o.m. muziekeducatieve instellingen, conservatoria, informele en non-formele gelegenheid waarin muziek wordt overgedragen, methodiek
  • Musicians and communities – o.m. muzikantenfamilies en –tradities, behoefte vanuit de gemeenschap, functionele muziekmomenten
  • Contexts and constructs – o.m. status, maatschappelijke waarde, perceptie van en houding ten opzichte van (bepaalde) muziek en muzikanten
  • Infrastructure and regulations – o.m. podia en andere speelplekken, fysieke gebouwen en organisaties, wetgeving, financieringsstructuur
  • Media and industry – o.m. mate en vorm van aandacht in de media, grootte van de markt zowel vraag als aanbod

Huib Schippers publiceerde samen met Catherine Grant een boek over dit onderwerp: Sustainable futures for music cultures. Het seminar onderzoekt deze domeinen, in het bijzonder waar deze elkaar kruisen en versterken bijvoorbeeld door samenwerking bij bijvoorbeeld publieksbereik of talentontwikkeling. Rondom muziekeducatie en muziek bevindt zich een breed en rijkgeschakeerd veld van actoren die elkaar niet altijd weten te vinden, maar soms ontstaan bijzondere samenwerkingen. Het WMDC is daar één van.

Programma dag 1 (vrijdag 4 november)

Programma dag 2 (zaterdag 5 november)

Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Griffith University, Australian Music Council, Prins Bernard Cultuurfonds, Gemeente Rotterdam en het Wim de Monchy fonds.