Seminar dag 1 (vrijdag 4 november)

logo-wmdc-10-jaar-klein

Bevestigde sprekers (d.d. 7 oktober 2016) tickets_hier

Het programma loopt van 9:30 uur (inloop vanaf 9 uur) tot 16:00 – met aansluitend borrel in het Grounds café.

De volgende tijden zijn onder voorbehoud. Wijzigingen kunnen nog plaatsvinden.

9:00 – Inloop
9:40 – Opening, welkom
9:45 – keynote Lee Higgins – Community arts: Welcome & Hospitality
10:00 – Brassbandschool & Choroschool
10:30 – Watch that Sound (demo)
10:45 – Codarts Docent Dans, Winston Scholsberg
11:30 – Muziekcentrum Aslan & De Muziekroute UCK, Wobbe Kuiper
12:15 – Lunch & Pop-up concert ZangExpress (demo)
13:00 – Keynote Patricia Campbell
13:15 – ZangExpress & MeMo, SKVR Wijkmuziekschool & Jeugdcultuurfonds
14:00 – Watch that Sound (demo), LKCA
14:45 – Codarts Docent Muziek
15:30 – Recap & aansluitend borrel

Inhoud - Op de eerste dag van het seminar ligt de nadruk op het aanspreken, toeleiden en opleiden van komende generaties musici: van wijkprojecten en schoolorkesten tot conservatoriummethodiek en masteronderzoek. Bijzondere aandacht gaat uit naar het betrekken en bereiken van verschillende doelgroepen: door middel van inhoud, communicatie, samenwerking, organisatie en beleid. Dit programma komt tot stand in samenwerking met de Muziekcoalitie en LKCA.

Tijdens het seminar komt een aantal voorbeelden ter sprake – soms praktisch, soms in een discussie – van hoe verschillende partijen samen komen. Het kan gaan om het bereiken van een nieuwe doelgroep, of juist het koppelen van je doelgroep aan bestaande infrastructuur. Het kan gaan om de samenhang tussen theorie en praktijk, of plannenmakerij en praktische uitvoering. Het kan gaan om hoe artistieke en maatschappelijke vaardigheden samenkomen, het liefst met een solide financiële basis. Of is dat niet belangrijk? De volgende thema’s komen aan de orde:

  • Wat is de meerwaarde van georganiseerde muziekeducatie ten aanzien van de doelgroep – en vice versa. Met andere woorden: is interventie nodig of gewenst?
  • Wat is eigenlijk de behoefte, of de ‘vraagstelling’, vanuit de doelgroep?
  • In hoeverre worden doelstellingen gedragen door de betrokken partijen: zowel ‘aanbieder’ als ‘doelgroep’? (zie verder)
  • Hoe werken theorie en plannen uit in de praktijk? Waar zit de crux?

NB. Onder ‘doelgroep’ worden de lerenden verstaan: een specifieke culturele groep, leerlingen of studenten. Het begrip ‘aanbieder’ wordt net zo breed gebruikt: het gaat om culturele instellingen maar ook een docent voor een specifieke groep leerlingen of studenten kan een aanbieder zijn.

Keynote: Patricia Campbell - Prof. Patricia Sheehan Campbell (University of Washington) schreef talloze publicaties en artikelen over muziekonderwijs tussen culturen en wordt beschouwd als een van de leidende experts op het gebied van muziek en kinderen. Als geen ander kent zij het verband tussen theorie en praktijk en hoe (goedbedoelde) plannen hun uitwerking vinden in aanraking met leerlingen, docenten en organisaties.

Keynote: Lee Higgins - Prof. Lee Higgins (University of York, ISME president) was een van de eerste onderzoekers die, met een gedegen praktische achtergrond, community music benaderde vanuit een academisch gezichtspunt. Hij kent de vraagstukken en implicaties van werken met een bepaalde culturele groep. Hij kent de valkuilen en kansen die werken met een grote(re) instelling met zich mee brengt. Zijn onderzoek richt zich momenteel onder andere op het aspect van ‘uitnodiging’ – niet alleen door de docent aan de leerlingen maar ook door een culturele gemeenschap aan docenten en organisaties van ‘buitenaf’.

Workshops, demonstraties, presentaties en discussies - Bij iedere sessie wordt ingestoken op een zo actief mogelijke participatie van de deelnemers. De thematiek van het seminar, het ecosysteem van Sustainable Futures en de onderlinge samenhang ten aanzien van muziek, loopt als een rode draad door het programma. Aan iedere partij die een workshop of presentatie verzorgt is gevraagd om aan te geven: Wat is nu verder je wens? Wat wil je nog verder ontwikkelen? Wat wil je uit het seminar halen?

Samenwerking en samenhang - In Rotterdam is sinds enige jaren de Muziekcoalitie actief: een verband van zeven muziekeducatieve organisaties die gezamenlijk de hele leerlijn van basisschool tot beroepsonderwijs en talentontwikkeling beslaan. Door de programma’s op elkaar af te stemmen en in samenhang te presenteren, ontstaat een (bijna) compleet beeld van het Rotterdamse aanbod voor afnemers, met name scholen. Met dit project, Overal Muziek, heeft de Muziekcoalitie de ambitie om alle kinderen van 4 tot 12 jaar oud te bereiken door middel van binnen- en buitenschools aanbod. Een aantal van de activiteiten van de Muziekcoalitie is gestoeld op tried and tested methodes en vormen. Een aantal echter bevindt zich juist buiten de gebaande paden, met als (neven-)doel het bereiken van ongebruikelijke doelgroepen en het actief betrekken van specifieke culturele gemeenschappen – omdat dit met de ‘oude’ aanpak niet voldoende lukt. Tijdens deze symposiumdag gaan we in op een aantal casussen van projecten en organisaties, van de Muziekcoalitie en daarbuiten, met een heel specifieke werkwijze. Wat zijn de succesverhalen en waar loopt het mank? Afhankelijk van de doelstellingen, wat zijn de projecten die wel of niet werken en waar ligt dat aan? En natuurlijk: wat betekent dat voor muziekeducatie elders?

Transplantatie en adoptie - Migratie van mensen en (dus) culturen heeft onder andere tot gevolg dat er nieuwe manieren moeten worden gevonden om samen verder te groeien. Dit geldt voor een samenleving, voor individuen en voor muziekculturen die hun weg vinden naar conservatorium en muziekschool. Artistieke en methodische vraagstukken ontstaan ten aanzien van overdracht en bijvoorbeeld onderwijscultuur. De ervaringen van docenten en leerlingen uit de praktijk zijn relevant voor de hele leerlijn. Een aantal benaderingen en kwesties komen ter sprake die deze uitdagingen op verschillende manieren en niveaus weergeven.

Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Griffith University, Australian Research Council, Prins Bernard Cultuurfonds, Gemeente Rotterdam en het Wim de Monchyfonds.